IT affald som levevej i Kenya, Afrika

På jyskebank.tv blev der d.1. april 2014 vist et klip om IT-affald som en indtægtskilde i Kenyas slum. Jyskebank.tv skriver på deres hjemmeside:

”Indbyggere i Nairobis Kibera-slumdistrikt har gjort det til en levevej at indsamle IT-affald til genvinding. Dagslønnen kan være på op til 45 dollar. I det hele taget er indsamling, håndtering og genvinding af elektronisk affald i Kenya ved at blive sat i system for at udnytte det fulde økonomiske potentiale.”

TV klippet viser, hvordan der i Kenya indsamles IT affald til recycling, hvorfra der udvindes værdifuld ressourcer. Den kenyanske storby Nairobis Kibera-slumkvarter har mere end 1 million indbyggere, og slumkvarteret forbindes normalt ikke ligefrem med værdiskabelse. Men det har ændret sig drastisk nu, og her indsamles IT affald fra de lokale værksteder, som, hvis det genbruges rigtigt, omdannes til ressourcer som guld, sølv og kobber. For hver 1 million telefoner, kan der bl.a. udvindes 24 kg. guld, 250 kg. sølv og 9 tons kobber.

Hewlett Packard i Østafrika lægger stor vægt på at gøre befolkningen i Kenya opmærksom på, at IT affald er en stor indtægtskilde for landet, og endelig ikke må gå til spilde. Det er bestemt heller ikke ufarligt, at recycle IT affald, og det er derfor meget vigtig, at man uddanner fok til det. Der findes flere fabrikker i Kenya, som har dygtiggjort sig i, at uddanne folk til at gøre det på den rigtige måde.

Planen er i fremtiden, at etablere et netværk af indsamlingscentraler, som skal genvinde IT affald, for dernæst at sende det tilbage til de firmaer, som oprindeligt brugte materialet.

I fremtiden skønner man, at der i 2017 vil være 56 millioner tons IT affald på verdensplan. Derfor er genbrug og recycling af IT affald et meget vigtigt emne, som bør få mere og mere opmærksomhed og støtte.

Privat indsamling af IT affald

I Danmark er det meget normalt, at IT affald også stilles ud til storskrald. Der er som regel ingen der vil have det i vores omgangskreds, når det allerede er forældet. Når det stilles ud på gaden til storskrald, får det også lov til at stå uberørt i de fleste tilfælde. Det er også meget almindeligt at stille IT affald ud til storskrald i Tyskland, men her bliver det ikke stående ret længe. Allerede aftenen før storskrald kommer for at hente affaldet, kommer private folk og henter bl.a. skrot og IT affald.

Dette sælges videre eller genbruges på forskellige måder. Nogle kører endda rundt i et større område i en stor vare vogn, hvor de stopper op ved hver boligblok eller hus, og spørger private husholdninger om de har IT affald, de vil af med. Eller leder de efter det ved containere og andre steder med affald. Det kan være alt fra køkkenapparater, støvsugere, lamper, computere og hårtørre.

På den måde tjener de nogle ekstra penge ved at sælge tingene videre eller genbruge de forskellige dele, og ligeledes genbruges affaldet og går ikke til spilde.

Refurb og genbrug

Genbrug og recycling er en af Refurbs missioner. Refurb.dk tænker ikke kun på at give kunderne en velfungerende computer til billige penge, men beskyttelsen og bevaringen af miljøet er også højt på firmaets liste. Læs mere omkring Refurb og carbon footprint hos tidsskriftet politik.

Klippet fra jyskebank.tv kan ses her under følgende link: Klik her