Teknologien bag en passivbolig

En passivbolig er en bolig som er godt isoleret og næsten lufttæt bygget. En sådan bolig bliver primært opvarmet af solvarme, mennesker, elektrisk udstyr og lignende, som befinder sig i huset. Det er også derfra at navnet passivbolig stammer, da det opvarmes af den passivvarme, som kommer fra netop husets beboer, når der laves mad og bades sammen med den varme som kommer fra hårde hvidevarerne, elektriske apparater, belysning og solen fra de mange vinduer. Når boligen opvarmes på denne måde minimere man energitabet, og får derved en væsentlig lavere energiregning en ved almindelige boliger.

5
Se mere omkring passivhuse ved passivbolig her.

I alle passivboliger installeres der et ventilationssystem, som skaber en konstant og afbalanceret frisk luftforsyning. Resultat af denne ventilation er et imponerende system, som ikke kun spare op til 90% af varmeudgifterne, men også skaber et unikt og frisk indendørs klima. Ventilations systemet udfylder også en anden funktion, nemlig at få så meget varmeenergi ud af den brugte luft, der skal erstattes med frisk luft. Ventilationsanlægget kan ved hjælp af genveks flytte varmeenergi fra de varmeste rum mod syd, til de mere køligere mod nord.  Som nævnt er ventilationsanlægget med til at gøre, at der hele tiden cirkulere frisk luft rundt i hele huset, og er derved med til at nedskyde en af de fordomme mange har om passivboliger, nemlig at indeklimaet ikke er behageligt.

I Danmark er bygninger en af de største energiforbrugere i samfundet, da det sluger mellem 30- og 40% af Danmarks samlede energiforbrug – det som anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger, og med en passivbolig er man med til at nedsætte dette.

Automatiseret hjemme teknologi gør det muligt at spore og overvåge energiforbruget i en passivbolig. Tages teknologien et skridt videre kan det også give husejere styring af energiforbruget i hjemmet. Nogle systemer kan endda laves, så de har mulighed for at fortage realtid  beslutninger, i forhold til hvordan man bedst kan spare energi. Dette betyder at lavenergihuse nu er en reel mulighed: http://www.passivbolig.dk/passivhus-konceptet/lavenergihuse/

Placering af huset på grunden og mængden af vinduer i en passivbolig har meget at sige. Andelen af vinduer, der vender mod syd er over 40%, og med et permanent udhæng mod syd er det med til at modvirke overophedning i sommermånederne på grund af de mange vinduer – men stadig tillader det fulde udbytte af sol- og lystilskud den resterende del af året. Disse sydvendte vinduer er med til, at skabe en masse varme i boligen, blot ved den sol, som vil komme ind fra disse vinduer.

Ydermere er vinduerne også super effektive, så de holder tæt, og ikke trækker. Dette gør det muligt at sidde ved vinduerne hele året rundt, uden at fryse, og det største plus, at holde på varmen.

Som det fremgår er der en del teknikker der er med til at gøre en passivbolig til et superlavenergi hus. Det er disse teknikker, som er med til at frembringe den næsten ikke eksisterende varmeregning. Det er kun til køkkenet og badevandet at der kan være behov for at varme vandet op.  Dette kan f.eks. gøres med en varmepumpe, der kan suppleres med sol- eller jordvarme. Det traditionelle varmeanlæg som gas- eller oliefyr til opvarmning er der ikke behov for, da varmeforbruget er så lavt.

Kilder: http://www.altompassivhuse.dk/